Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Herinnering aanleveren MVI stukken

In de aanbestedingsleidraden staat opgenomen dat aanbieders die regionaal boven €250.000,- omzet hebben, naast Social Return voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) een inspanningsverplichting hebben.

Jaarlijks dienen de aanbieders met een omzet van meer dan €250.000,- een Plan van Aanpak (PvA) aan te 
leveren omtrent MVI. Van deze aanbieders wordt verwacht dat zij voor 31 december 2023 het volgende aanleveren:
• Geactualiseerd plan van aanpak 2023
• Duurzaamheidsverslag over het jaar 2023

Deze aanbieders hebben een mail en onlangs een herinneringsmail mogen ontvangen